Thỏa thuận đăng ký

Quy định đặt hàng

Chào mừng bn đến vi Buyder  - Website cung cp dch vụ đt hàng, thanh toán và vn chuyn hộ đi vi các website thương mi đin tử ca Trung Quc : order hàng Taobao, order hàng alibaba, ... Vưt qua rào cn về ngôn ng, thanh toán, vn chuyn, chúng tôi mang đến cho các bn nhng ngun hàng đa dng, phong phú vi giá cả và chi phí thp nht phc vụ ti đa nhu cu kinh doanh cũng như sử dng.

 

Để bt đu sử dng dch v, quý khách phi xác nhn đã đc và đng ý vi các điu khon và quy đnh sau:

 

1. Về dch vụ Buyder

Chúng tôi là đơn vị trung gian cung cp các dch vụ về đt hàng, thanh toán, vn chuyn gia khách hàng và nhà cung cp. Giúp vic nhp hàng Trung Quc trở nên đơn gin, dễ dàng. Chúng tôi không chu trách nhim về bt cứ vn các vn đề khác phát sinh ngoài các vn đề kể trên. Chúng tôi không chu trách nhim về các giao dch nào ngoài hệ thng hoc giao dch sử dng thương hiu mà chưa đưc sự đng ý ca Buyder

 

1.1. Các mặt hàng không nhn đt và vn chuyn

 

- Ma túy, các chất gây nghin, thuc kích thích

 

- Vũ khí, đạn dưc, các vn dng gây sát thương khác

 

- Thực phm, đồ gia dng, đồ chơi trẻ em… không xác nhn ngun gc, có cht gây đc hnh hưng đến ngưi sử dng

 

- Các loại vt phm, n phm, tài liu đi try, phn đng

 

- Động vt, thc vt sng

 

- Các loại hàng hóa khác trong danh mc cm vn chuyn, kinh doanh ca theo quy đnh ca pháp lut

 

- Các loại hàng nhái (hàng fake) các thương hiu ln, chúng tôi không nhn vn chuyn

 

- Chất lng, hóa cht, các loi hàng hóa cha cn

 

- Hàng hoá máy móc, thiết bị đin t,tt cả các mt hàng cũ... đã qua sử dng

 

- Cht dễ cháy n: Pin (trừ sc dự phòng), c quy, diêm, bt la đã có ga

 

- Các loại dao kéo bị kim soát

 

 

 

1.2. Các mặt hàng đc bit

 

Các loại hàng đc bit phi thông báo vi chúng tôi khi đt hàng (nếu không thông báo chúng tôi sẽ không chu trách nhim

 

- Loa đài, các hàng hóa có nam châm

 

- Các loại mt hàng dễ v: chai l, bát đĩa, đồ gm, đồ nha mng, hàng hoá cht liu mica, gương kính,...

 

 

2. Bảo mt thông tin

 

- Chúng tôi cam kết bo mt toàn bộ các thông tin cá nhân, mt hàng, ngun hàng đt… vi tt cả các khách hàng đăng ký và sử dng dch v.

 

- Khách hàng có trách nhiệm tự bo mt các thông tin về tài khon, mt khu. Tuyt đi không sử dng tài khon ca ngưi khác hoc cho ngưi khác mưn tài khon.

 

3.Quy định thanh toán

 

- Chúng tôi chỉ sử dng 01 thông tin liên hệ và thanh toán duy nht ti đây. Khi thanh toán chuyn khon, quý khách nên ghi chú rõ ràng, đy đủ như hưng dn. Nếu không chúng tôi không chu trách nhim nếu đt hàng chm và hàng về không đúng quy đnh.

 

- Quý khách phải thanh toán trưc 100% giá trị đơn hàng trưc khi vn chuyn về Vit Nam

- Chúng tôi sẽ chỉ đnh tài khon nhn tin, và mi trách nhim phát sinh đi vi tài khon này, công ty chu hoàn toàn trách nhim, không liên quan ti chủ tài khon.

- Đối vi trưng hp hoàn tin do hy đơn, hết hàng, thiếu hàngsẽ gii quyết chm nht trong vòng 2 ngày và quý khách sẽ phi chu phí chuyn khon do ngân hàng thu.

 

- Khi đã đặt đơn thành công, chúng tôi không chấp nhn hy đơn.

 

- Sau khi khách hàng thanh toán, đơn hàng sẽ đưc đt trong vòng 24 gi.

 

- Sau khi nạp tiền vào số dư tài khoản thì không thể rút được. Đồng thời, phiếu giảm giá chỉ được áp dụng cho việc mua hàng hóa và khấu trừ phí dịch vụ và cước phí vận chuyển, và cũng không thể rút được.

 

4. Mức tính phí vận chuyn tối thiu

 

- Đối vi hàng hóa vn chuyn Trung Qu– VN: Mc thp nht đưc tính là 1 kg (các kin hàng nhỏ hơn 1 kg sẽ đưc làm tròn ti 1 kg để tính phí cho mi đơn hàng).

 

 

- Khi nhận hàng quý khách cn kim tra đủ số kin, cân nng và ký nhn đi vi nhân viên giao hàng. Sau khi ký nhn chúng tôi sẽ không nhn thc mc về số kin và cân nng ca ln giao hàng đó.

 

- Giá cước vn chuyn:  Giá cưc vn chuyn đưc tính ti thi đim hàng xut kho ti kho Thâm Quyến

 

4.2. Quy định đi vi giao hàng trong ni thành Hà Ni và TP. Hồ Chí Minh

 

Chúng tôi thực hin giao hàng min phí cho quý khách có số ng hàng ln trên 500kg mi tháng ở các khu vc sau:

 

- Hà Nội: Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cu Giy, Đng Đa, Hoàng Mai

 

Khách hàng nằm ngoài các khu vc này, vui lòng ti chi nhánh nhn hàng hoc chuyn hàng chu phí.

 

Lưu ý:

 

- Chúng tôi chỉ áp dng giao hàng đến chân các tòa nhà cao tng, chung cư,...

 

- Khi đến giao hàng: thi gian đi nhn hàng là 10 phút từ khi thông báo hàng đã đến. Quá thi gian trên, quý khách vui lòng đến các chi nhánh để nhn hàng hoc thanh toán chi phí giao hàng ln 2 (phí cụ thể sẽ đưc thông báo trong mi trưng hp).

 

4.4. Quy định đi vi giao hàng ngoi thành Hà Ni, TP. Hồ Chí Minh và đi tnh

 

Hiện ti để đm bo hàng hóa có thể giao an toàn ti tay quý khách hàng, chúng tôi kết hp ci các kênh chuyn phát nhanhnhư VIETTLE POST,JTNINJA ,giao hàng tiết kim,g iao hàng nhanh,..để giao hàng cho quý khách hàng.

 

4.5. Thời gian chuyn hàng

 

- Các đơn hàng thông thường xuất từ kho Thâm Quyến sẽ ti HN TRONG 48h, Sau đó sẽ chuyn trc tiếp đến tay qúy khách hoc tự đến ly hàng

Với tuyến truyn thng: Thông thưng, hàng xut từ kho Thâm Quyến sẽ về Hà Ni trong 3-4 ngày hoc 7-10 ngày đi vi thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, sẽ hàng sẽ đưc giao tn tay cho khách hoc khách tự ti ly hàng.

 

5. Chính sách giải quyết khiếu ni

 

- Thời gian khiếu ni: Trong vòng 2 ngày tính từ ngày quý khách nhn đưc kin hàng.

 

- Trưng hp hàng sai: Nếu hàng về bị sai mu mã, mu sc, chng loi, quy cách. Nếu hàng sai do phía nhà cung cp phát sai sn phm, chúng tôi sẽ hỗ trợ ti đa trong vic giao dch và đàm phán li vi đi tác, đm bo quý khách hàng không phi chu thit thòi; Trường hợp lỗi do đặt hàng sai, chúng tôi sẽ bi thưng 100% giá trị hàng hóa cho quý khách. Trong trưng hp phi gi đi trả hàng vi nhà cung cp, quý khách vui lòng thanh toán các chi phí vn chuyn liên quan (Phí này Buyder sẽ báo cụ thể vi KH trưc khi gi chuyn hàng)

 

- Chất lưng sn phm: Vì chỉ là đơn vị trung gian gia nhà cung cp và khách hàng nên chúng tôi không chu trách nhim về cht lưng sn phm. Nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ ti đa trong vic khiếu ni vi nhà cung cp trong trưng hp hàng hóa có vn đề về cht lưng. Ngoài ra, nếu gp ri ro chúng tôi sẽ hỗ trợ mt phn giá trị hàng hóa.

 

- Đối vi hàng hóa v, hng, try xưc do quá trình vn chuyn. Chúng tôi sẽ tùy thuc vào mc độ hng hóc mà đn bù quý khách ở mt mc tha đáng nht.

 

- Chúng tôi chỉ tiếp nhn xử lý khiếu ni khi có đy đủ hình nh (sn phm, giao dch, vỏ kin hàng là mã vn đơn dán trên tng kin hàng) và các thông tin liên quan khác.

 

- Quý khách nên thường xuyên vào kim tra trng thái ca tng đơn hàng vì chúng tôi chỉ thông báo tình trng trên 1 kênh duy nht là hệ thng chung.

 

 

6.  Ngừng cung cp dch v

 

Trong các trường hp sau,Buyder có quyn đơn phương từ chi cung cp dch v, bng cách khóa tài khon ca quý khách trên hệ thng mà không cn có sự đng ý trưc:

 

- Sử dng thông tin và dch vụ ca Buyder vào các mc đích khác, sai bn cht dch vụ hoc không đưc sự đng ý trưc ca Chúng tôi.

 

- Bất cứ hành đng gian ln nào trong giao dch: Báo thiếu khi nhn đ, giả mo thanh toán, khiếu ni không đúng vi các quy đnh về khiếu ni.

 

- Đăng tải hoc cung cp thông tin sai sự tht, vi mc đích làm gim uy tín ca Buyder đi vi khách hàng.

 

- Đăng ký giả mo cá nhân hoc tổ chc spam đơn hàng liên tc gây nh hưng đến tc độ xử lý đơn hàng chung.

 

- Sử dng li lẽ khiếm nhã, có thái độ bt lch s, gây gổ vi nhân viên công ty Buyder.

 


BUYDER là nền tảng mua hàng quốc tế chuyên nghiệp, thông qua BUYDER bạn có thể mua sắm những sản phẩm trên các website thương mại điện tử như Taobao, Tmall, Alibaba, 1688…, đồng thời áp dụng hệ thống vận chuyển tự xây dựng để giao hàng tới tay khách hàng một cách an toàn và nhanh chóng, để cho khách hàng Việt Nam có thể dễ dàng mua được tất cả các sản phẩm từ bất kì website thương mại điện tử quốc tế nào.

Liên hệ chúng tôi

  • Địa chỉ văn phòng
    117 Trần Duy Hưng, toà Charmvit Tower, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 36414833
Copyright © 2013-2020 buyder.com Inc. All Rights Reserved.